De Coronacrisis en wettelijke maatregelen

Mobiel lichtbord met waarschuwing "Let op 1,5 meter afstand" - AH Ganzenhoef, Amsterdam-ZUidoostEen pandemie heeft de wereld in haar greep. Ook in Nederland heerst een Coronacrisis die het openbare leven hard raakt, met verstrekkende gevolgen voor de samenleving en de economie. Om deze ernstige crisis te beteugelen, heeft het kabinet sinds maart diverse noodmaatregelen afgekondigd. Voor de bestrijding van de Coronacrisis is gekozen voor een ‘intelligente lockdown’, wat inhoud dat er appel wordt gedaan op burgerzin, zelfbescherming én bescherming van anderen. De genomen maatregelen passen geheel in een nationale bestuurlijke traditie die streeft naar een breed gedragen maatschappelijke consensus die rekening houdt met wat de Nederlandse bevolking kan en wil accepteren.

(meer…)

Zelfbescherming – Een Nederlands antwoord op Corona

Een pandemie heeft de wereld in haar greep. Ook in Nederland heerst een Coronacrisis. Als het gaat om aantallen ziekte- en sterftegevallen per hoofd van de bevolking staat Nederland begin april derde op de wereldranglijst. Nederland is aangesloten bij de Wereldgezondheidsorganisatie en Nederland is lid van de Europese Unie, maar beiden kunnen geen maatregelen afdwingen. De EU heeft bij verdrag geen zeggenschap over de volksgezondheid. Dat is en blijft vooralsnog een nationale verantwoordelijkheid. Nederland kiest voor bestrijding van de crisis een recept van eigen bodem: ‘zelfbescherming’.

(meer…)

Seminar New Horizons in Military History te Antwerpen

Fred Warmer en WIm de Natris op het binnenplein van universiteitsgebouw Het Brantijser te AntwerpenWoensdag 11 maart 2020 bezochten Fred Warmer en ik in hartje Antwerpen het jaarlijkse seminar militaire geschiedenis. In opdracht van de Korpscommandant van het Korps Nationale Reserve doen wij onderzoek naar de vooroorlogse voorganger van het Korps, de Vrijwillige Landstorm 1914-1940. Wij zijn dan wel niet verbonden aan een universiteit of instituut, maar vanwege de omvang en relevantie van ons onderzoek vonden wij dat wij aanwezig behoorden te zijn. Lees het verslag van het seminar.

(meer…)

Mijn stukje aarde

een stukje Amsterdam-Bijlmer tussen de flats Gooioord en GroeneveenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis vierde haar jubileumjaar 2018-2019 met de presentatie van een online ledenmagazine met 18 verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken. Mijn roots liggen in het Brabantse Eindhoven. Na mijn diensttijd studeerde ik geschiedenis in Nijmegen en trok vervolgens naar Amsterdam, waar ik inmiddels al meer dan 21 jaar woon in stadsdeel De Bijlmer. Lees in mijn verhaal ‘Mijn stukje aarde’ hoe ik denk over de belangrijkste stukjes van mijn wereld.

(meer…)

Veiligheid van het Zuiden

Op 15 mei presenteerde de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ haar 71ste jaarboek, een themanummer over ‘Breda en zijn militairen in de 19e en de 20e eeuw’. Hierin een groot onderzoeksartikel van mijn hand met als titel: ‘Niemand koopt een stofzuiger zonder voldoende zuigkracht’. Majoor Hans Mathon en de actie voor een betere defensie van Zuid-Nederland, 1932-1935. Hierin beschrijf ik een protestactie in 1934 die de regering opriep om de twee Zuid-Nederlandse provincies Brabant en Limburg beter te verdedigen in geval van oorlog. Centraal staat de figuur die een spilfunctie in de actie vervulde: reserve-majoor Hans Mathon. Het is een fraai artikel geworden in een prachtige uitgave – al zeg ik het zelf.

(meer…)

Vrouwen en krijgsmacht

Onderzoekster Kim Bootsma gooit in een korte blogpost op de website Jonge Historici de knuppel in het hoenderhok: Vrouwen zijn al veel langer betrokken bij de krijgsmacht dan de officieel gehanteerde datum. Al ver voor de officiële oprichting in 1943-1944 van de gemilitariseerde vrouwenkorpsen van het KNIL en de Koninklijke Marine deden vrouwen dienst in de krijgsmacht. Kim Bootsma stopt haar verhaal eind 19e eeuw. In mijn eigen onderzoek kom ik in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw vrouwen niet alleen ‘rond’ maar ook al binnen de krijgsmacht tegen.

(meer…)

Plotseling deskundig

Jörgen Raymann, Eugenie van Wiechen en Wim de Natris in de radiostudie van BNR Nieuwsradio -23 oktober 2018Vrijdagmiddag 20 oktober 2018 werd ik gebeld door de redactie van BNR Nieuwsradio. De redacteur had me gevonden op internet op zoek naar iemand die meer kon vertellen over reservisten en de krijgsmacht. “Dat bent u bij mij aan het goede adres”, zei ik. En maandagochtend 23 oktober was ik plotseling als ‘deskundige’ live te horen in het radioprogramma ‘Ask me anything’ [43 min.]. Het was een hele leerzame en interessante ervaring.

(meer…)

Recensie KVNRO-jubileumboek

Cover Marineblad 2018-3In het Marineblad nummer 2018-2 van de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO) schreef Hans Steensma een recensie van het jubileumboek dat compagnon Wim Maas en ik als Maas+deNatris vorig jaar maakten voor de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO). Wij zijn blij met de gunstige beoordeling en het samenvattend overzicht van de inhoud. Gelukkig is de recensent ook tevreden met het beperkte aantal vermeldingen van de marine. Per slot van rekening bestaat het overgrote deel van ledenbestand van de KVNRO traditioneel uit landmachtofficieren.

Wilt u een exemplaar van het boek aanschaffen? Stuur dan een mail aan de algemeen secretaris van die vereniging.

Meer informatie over het jubileumboek en de presentatie ervan eind oktober 2018 vindt u op de projectpagina op de Maas+deNatris-website.

Op zoek naar veiligheid – 200 jaar defensie van Nederland

Het gaat er echt van komen. Al ruim een jaar sta ik in contact met cursusinstituut KaperGerlings. Dit jaar geef ik voor dat instituut mijn eerste lezing: Op zoek naar veiligheid – 200 jaar defensie van Nederland. Ik neem de aanwezigen mee langs 200 jaar geschiedenis van veiligheid en defensie van Nederland. Ik behandel strategie, legervorming en linies in verschillende perioden. Speciale aandacht krijgen actuele thema’s, zoals de relatie burger-krijgsmacht en vrouwenemancipatie.

Maandag 26/3 – Singelkerk Utrecht, bijgebouw grote zaal. Inloop 19:00 uur / Lezing 19:30-21:30 uur. Meer informatie en inschrijven.

Het cursusaanbod Geschiedenis van KaperGerlings bestaat uit een aantal losse lezingen/colleges en een driedelige cursus van ieder 10 colleges, plus een excursie.