In Memoriam naamgenoot Wim de Natris (1946-2021)

Afgelopen oktober overleed mijn naamgenoot, de Nijmeegse kunsthistoricus en galeriehouder Wim de Natris (1946-2021). Hij was geen directe familie en wij hebben elkaar slechts één keer ontmoet. Maar zijn naam en persoon kruist mijn pad al sinds de jaren negentig. Na onze ontmoeting was ik geabonneerd op de nieuwsbrief van zijn galerie en bleef zo op de hoogte. Het overlijden van deze naamgenoot trof me. In De Gelderlander verscheen een portret van deze fijne Nijmegenaar. Dat hij ruste in vrede.


(meer…)

Themafietsroute Land van Cuijk 10 mei 1940

Samen met vriend en collega-historicus Mari Smits verkende ik in juli 2021 een mogelijke fietsroute langs de Nederlandse kazematlinies in het Land van Cuijk, met de gebeurtenissen op 10 mei 1940 als leidend thema. Op die dag begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog. Duitse troepen staken in deze hoek van het land met veel geweld de Maas over.

Lees de blogpost over onze verkenningstocht op de fiets op Mari’s wandelwebsite Mari Wandelt.

(meer…)

Militair-historische leestips

Foto: Fred Warmer
(foto: Fred Warmer)

Alweer meer dan twee jaar geleden werd ik gevraagd om voor een artikel op de website Militairboeken.com te vertellen welke militaire geschiedenisboeken ik de lezers kon aanraden. Samen met Ottie Thiers en Jan Brouwers, twee andere leden van de vereniging Ondernemers in Geschiedenis waarvan ik lid ben, geeft het artikel een inkijkje in wat er op het genoemde gebied mogelijk is. Het is niet meer dan een heel klein inkijkje. De hoeveelheid militair-historische literatuur is bijkans om in te verzuipen – een ‘mer à boire’.

Hierbij alsnog. Lees het artikel Leestips van de professionals op de website van de Militaire Courant.

Naar een nieuw Nederlands camouflage-uniform

Onderzoekspartner Majoor Fred Warmer werkte in 2008-2009 tijdens zijn missie als combatfotograaf in Afghanistan mee aan een project voor het ontwikkelen van nieuwe camouflagepatronen voor het Nederlandse gevechtstenue. De nieuwe camouflagekleding met de patronen die zijn ontwikkeld, wordt de komende jaren in de Koninklijke Landmacht ingevoerd.

Lees mijn blogpost over Freds artikel dat hij schreef voor de militair-historische vereniging Mars et Historia. Mijn post is gepubliceerd op de website van Maas+deNatris van compagnon Wim Maas en ondergetekende.

Home of the brave

Amerika is een land van contrasten. Terwijl de stemmen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog bezig zijn om geteld worden, bekeek ik op tv de IDFA-documentaire Angels on Diamond Street, over het goede werk van de Church of the Advocate in Noord-Philadelphia in swing state Pennsylvania. Fascinerend. Veilig op de bank kreeg ik een blik in de rauwe achterkant van de VS. De makers volgen een kleine groep zwarte vrouwen die met weinig geld maar met veel eerlijkheid, warmte en uithoudingsvermogen een kerk, gemeenschapshuis en gaarkeuken draaiende houden.

(meer…)

De Coronacrisis en wettelijke maatregelen

Mobiel lichtbord met waarschuwing "Let op 1,5 meter afstand" - AH Ganzenhoef, Amsterdam-ZUidoostEen pandemie heeft de wereld in haar greep. Ook in Nederland heerst een Coronacrisis die het openbare leven hard raakt, met verstrekkende gevolgen voor de samenleving en de economie. Om deze ernstige crisis te beteugelen, heeft het kabinet sinds maart diverse noodmaatregelen afgekondigd. Voor de bestrijding van de Coronacrisis is gekozen voor een ‘intelligente lockdown’, wat inhoud dat er appel wordt gedaan op burgerzin, zelfbescherming én bescherming van anderen. De genomen maatregelen passen geheel in een nationale bestuurlijke traditie die streeft naar een breed gedragen maatschappelijke consensus die rekening houdt met wat de Nederlandse bevolking kan en wil accepteren.

(meer…)

Zelfbescherming – Een Nederlands antwoord op Corona

Een pandemie heeft de wereld in haar greep. Ook in Nederland heerst een Coronacrisis. Als het gaat om aantallen ziekte- en sterftegevallen per hoofd van de bevolking staat Nederland begin april derde op de wereldranglijst. Nederland is aangesloten bij de Wereldgezondheidsorganisatie en Nederland is lid van de Europese Unie, maar beiden kunnen geen maatregelen afdwingen. De EU heeft bij verdrag geen zeggenschap over de volksgezondheid. Dat is en blijft vooralsnog een nationale verantwoordelijkheid. Nederland kiest voor bestrijding van de crisis een recept van eigen bodem: ‘zelfbescherming’.

(meer…)

Seminar New Horizons in Military History te Antwerpen

Fred Warmer en WIm de Natris op het binnenplein van universiteitsgebouw Het Brantijser te AntwerpenWoensdag 11 maart 2020 bezochten Fred Warmer en ik in hartje Antwerpen het jaarlijkse seminar militaire geschiedenis. In opdracht van de Korpscommandant van het Korps Nationale Reserve doen wij onderzoek naar de vooroorlogse voorganger van het Korps, de Vrijwillige Landstorm 1914-1940. Wij zijn dan wel niet verbonden aan een universiteit of instituut, maar vanwege de omvang en relevantie van ons onderzoek vonden wij dat wij aanwezig behoorden te zijn. Lees het verslag van het seminar.

(meer…)

Mijn stukje aarde

een stukje Amsterdam-Bijlmer tussen de flats Gooioord en GroeneveenDe vereniging Ondernemers in Geschiedenis vierde haar jubileumjaar 2018-2019 met de presentatie van een online ledenmagazine met 18 verhalen over betekenisvolle erfgoedplekken. Mijn roots liggen in het Brabantse Eindhoven. Na mijn diensttijd studeerde ik geschiedenis in Nijmegen en trok vervolgens naar Amsterdam, waar ik inmiddels al meer dan 21 jaar woon in stadsdeel De Bijlmer. Lees in mijn verhaal ‘Mijn stukje aarde’ hoe ik denk over de belangrijkste stukjes van mijn wereld.

(meer…)

Veiligheid van het Zuiden

Op 15 mei presenteerde de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’ haar 71ste jaarboek, een themanummer over ‘Breda en zijn militairen in de 19e en de 20e eeuw’. Hierin een groot onderzoeksartikel van mijn hand met als titel: ‘Niemand koopt een stofzuiger zonder voldoende zuigkracht’. Majoor Hans Mathon en de actie voor een betere defensie van Zuid-Nederland, 1932-1935. Hierin beschrijf ik een protestactie in 1934 die de regering opriep om de twee Zuid-Nederlandse provincies Brabant en Limburg beter te verdedigen in geval van oorlog. Centraal staat de figuur die een spilfunctie in de actie vervulde: reserve-majoor Hans Mathon. Het is een fraai artikel geworden in een prachtige uitgave – al zeg ik het zelf.

(meer…)