Ik ben militair-historicus en museoloog. Ik bestudeer en onderzoek legervorming, dienstplicht en alle vormen van vrijwilligheid en particulier initiatief op het gebied van defensie en veiligheid, zoals luchtbescherming, civiele verdediging en vrijwillige weerbaarheid, en verder het hele maatschappelijke middenveld van belangenverenigingen en pressiegroepen. Als museoloog heb ik gewerkt in diverse musea en archieven op het gebied van collectie-informatie. Sinds 2019 werk ik samen met een onderzoekspartner in opdracht van het Korps Nationale Reserve aan een groot onderzoek naar en de publicatie van een boek over de geschiedenis van de vooroorlogse voorganger van dat korps, de Vrijwillige Landstorm 1914-1940.

Ik werk samen met Wim Maas onder het label Maas+deNatris, bureau voor militaire geschiedenis.

Daarnaast ben ik bestuurslid van de kleine branchevereniging voor zelfstandige historici Ondernemers in Geschiedenis.

Op dit moment ben ik ook actief in het bestuur van de Stichting Militair Erfgoed. Deze landelijk opererende stichting richt zich op behoud, herstel en beheer van kazematten, bunkers en het landschap daaromheen.